Història

Depuradores d'Osona

A principis de la dècada dels 90 la qualitat de l’aigua, dels rius i de les rieres de la comarca d’Osona s’havia deteriorat molt, especialment en casos com el del riu Gurri. La contaminació no disminuïa, l’oxigen dissolt a l’aigua era pràcticament inexistent i la fauna aquàtica era cada vegada més simple, constituïda tan sols per bacteris, protozous i alguna larva aquàtica d’insecte.

En aquest context, el 1995 va néixer Depuradores d’Osona SL, una empresa mixta i participada pel Consell Comarcal d'Osona, Sorea (Agbar) i Aigües de Vic SA amb l’objectiu de gestionar les instal·lacions de sanejament d’aigua de la comarca d’Osona.

En només una dècada es van posar en marxa noves estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) fins al punt que el 2005 Depuradores d’Osona ja en gestionava 22, repartides per diferents punts de la comarca d’Osona. Al mateix temps, s’encarregava del manteniment i la gestió dels més de 90 quilòmetres de col·lectors en alta que encara es mantenen actius avui.

Ja en aquell moment, el mapa general de classificació de la qualitat de l’aigua havia canviat de forma significativa, tot i que de feina encara en quedava molta per fer.

A dia d’avui, Depuradores d’Osona ja gestiona 30 EDAR, que junt amb els 29 pous de bombament que hi ha permeten garantir que la qualitat de l’aigua que retorna als rius tingui un risc ambiental mínim.

On som

Depuradores d'Osona

Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 4a planta

Consell Comarcal d'Osona - Edifici el Sucre 08500 Vic

 938 834 120

depuradoresosona@ccosona.cat