Contractes menors

  • Llistat contractes menors quart trimestre 2021.
  • Llistat contractes menors primer trimestre 2022.
  • Llistat contractes menors segon trimestre 2022.
  • Llistat contractes menors tercer trimestre 2022.
  • Llistat contractes menors quart trimestre 2022.
  • Llistat contractes menors primer trimestre 2023.
  • Llistat contractes menors segon i tercer trimestre 2023.
  • Llistat contractes menors quart trimestre 2023.
  • Llistat contractes menors primer trimestre 2024.
  • Llistat contractes menors segon trimestre 2024.